>>

سؤال >>

Forsvarets uniformer - forsvaret har uniformer til ulike …

Forsvarets uniformer Har startet testingen av Forsvarets nye uniformer M75, M04, M17 og gortexen blir snart historie. Nå skal de nordiske landene få samme uniform Uniformer, g